ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ

on Saturday, May 14, 2011


ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ


ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನ ಪುಷ್ಪಗಳ ಮೆರಗಿನೊಡೆ 
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಹೊಸತನದ ಹೊಸಲಿನಲಿ
ವಿವಾಹ ಮಂಟಪದಿ, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯದೊಳು
ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವ ಪ್ರವೇಶಿಸುವೆ ನಾನಿಂದು

ನನ್ನ ಮನದ ಹೂದೋಟದ ಸುಂದರ ಶ್ವೇತ
ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ತೇಜಸ್ಸಾಗುವ ಮಧುರ ದಿನ     
ನಮ್ಮೀ ಜೀವನದ ಶುಭಸಂದರ್ಭಕೆ ನಮ್ಮನು
ಹರಸಲು ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸ ತನ್ನಿರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ

- ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ