ಧರೆಗಿಳಿದ ಕಂದ

on Monday, October 8, 2012

  ಧರೆಗಿಳಿದ ಕಂದ

  ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ನನ್ನಯ ಕಂದ
  ಅಂದಾಯಿತು ಎನಗೆ ಮಹದಾನಂದ

  ವೈದ್ಯರಿತ್ತರು ಮಗನನು ಅಪ್ಪನ ಕೈಗೆ
  ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬಂತಂದು ಸಂತಸ ಎನಗೆ

  ಬಟ್ಟಲು ಕಂಗಳಲಿ ನೋಡಿದ ಕಂದ
  ಮುದ್ದು ಮೊಗವು ನೋಡಲು ಚೆಂದ

  ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಂಚಿದೆ ನಾನು
  ಮನೆಯವರ ಹರುಷಕೆ ಮಿತಿಯುನ್ಟೇನು

  ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತೀಗ
  ಮುದ್ದು ಮಗನ ಆರೈಕೆಯೆ ಜೀವನವೀಗ

  ಕಂದನ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಇರಿಸುವೆ ನಾನು
  ಮುದ್ದಿಸಿ ಆಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸುವೆ ಅವನನ್ನು

  ನೀಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ
  ತೋರುವೆ ಸುಂದರ ಜೀವನದ ನೋಟ

  - ತೇಜಸ್ವಿ .ಎ.ಸಿ
    ಲಂಡನ್, ಯು.ಕೆ