ಅಣಿಗೊಳಿಸು

on Saturday, June 15, 2013

 ಅಣಿಗೊಳಿಸು 

 ಖಾಲಿ ಮನಸಿನ ಒಳ ಹೊಕ್ಕು 
 ಸುಂದರ ರೇಖೆಯ ಚಿತ್ರವ ಬಿಡಿಸಿ 
 ವಿಧ ವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣವ ಮೂಡಿಸಿ
 ರಮ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಿರಿಸಿ   
 ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿ ಪೋಣಿಸಿ   
 ವಿವಿಧ ಭಾವಗಳ ಭಾವನೆ ತೋರಿಸಿ  
 ಹೊಸ ಅನುಭವದ ರಸದೌತಣ ಬಡಿಸಿ 
 ಮನಕೆ ಆಹ್ಲಾದತೆಯ ಸಂತಸ ಕೊಡಿಸಿ      
 ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿದ್ದ ಪಡೆಸುವೇ ನನ್ನನು
 ಹೊಸ ಕವನ ಬರೆಯಲು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ 
 
 - ತೇಜಸ್ವಿ..ಸಿ