ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಲಾಭ

on Saturday, June 12, 2010

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಲಾಭ

ನಾನೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ ನಾನೇಕೆ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ
ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಚೆಂಡು ಬಂದಿತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ
ನಾನೇಕೆ ಓಡಲಿ ಅವನಿಗೆ ಚೆಂಡ ತಡೆವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಡುವೆ

ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾರಿ ಚೆಂಡ ತಡೆದನಾತ ಅಂದು
ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಮೂರು ಓಟ ನಮ್ದು

ಆತನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆತನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ಅದರಿಂದ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಕಳೆ

ನಾ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ ಇದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಲಾಭವೇನು
ಆತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂರು ಓಟ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಲಾಭವಲ್ಲವೇನು

ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ ಆತನ ತುಂಬು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ
ಇದೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಆತನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸ

ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೀ ಹಿಂಸೆ

ಈ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾ ಕಲಿತೆ ಹೊಸ ಪಾಠವನು
ಇದು ಬೆಳೆಸಲಾರಂಭಿಸಿತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನು

ಈಗ ಜೀವನದಲಿ ನಾ ಹೊರುತಿರುವೆ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನು
ಈ ನನ್ನ ಹೊಸ ನಡುವಳಿಕೆ ತಂದಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನು

- ತೇಜಸ್ವಿ .ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment