ಉದ್ಯಾನ

on Friday, December 26, 2014


                      ಉದ್ಯಾನ

     ಮುಂಜಾವಿನ ಸಮಯದ ತಂಗಾಳಿಗೆ
     ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಡುವ ತಾಜಾತನಕೆ 
     ಬಂದು ಕುಳಿತಿಹರು ಉದ್ಯಾನವನದಲಿ

     ದೃಷ್ಟಿ ಆಯಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಂದರ ಹಸಿರು
     ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಡೆವ ಪಥ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ
     ಸಾಲಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಕಲ್ಲಿನಾಸನಗಳು
  
     ಆಸೀನರಾಗಿ ಹರಟುತ್ತ ಕುಳಿತ ವೃದ್ಧರ 
     ಗುಂಪು, ಅವರದು ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ,
     ಪತ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ

     ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಕದಲಿ ಕುಳಿತ ಜೋಡಿಗಳ
     ಪಿಸುಮಾತಿನೊಡನೆ ಕಿಸಕ್ಕನೆಯ ನಗೆ
     ಅವರಿಗೂ ಬೇಕು ಉದ್ಯಾನದ ಪರಿಸರ 

     ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೇಕೆಂಬಂತೆ ಮಕ್ಕಳ
     ನಲಿದಾಟದಲಿ ಕೇಳಬರುತ್ತಿದೆ ಕಲರವ
     ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಉದ್ಯಾನಕೆ ನವೋತ್ಸಾಹ
 
     ತಾಜಾತನಕ್ಕೆ ವೇಗದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿಹ 
     ಜನರು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು, ಹೃದಯ 
     ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

     ಹೀಗೆ ಕಾಣುವುದು ವಿವಿಧ ಲೋಕಗಳು
     ಉದ್ಯಾನದೊಳು, ಎಲ್ಲರಿಗು ಬೇಕಾಗಿ 
     ಎಲ್ಲ ಬಡವಾಣೆಯ ಜನರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ
     
    - ತೇಜಸ್ವಿ ಎ ಸಿ

0 comments:

Post a Comment