ನನ್ನೂರಿಗೆ ಪಯಣ

on Sunday, January 23, 2011

ನನ್ನೂರಿಗೆ ಪಯಣ


ಗೃಹವಿರಹದ ದುಗುಡವು ಕಾಡಿದೆ ಎನಗೆ
ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಕೂಗು ತಲುಪಿದೆ ಕಿವಿಗೆ

ಊರಿನ ದಾರಿ ಕೈಚಾಚಿ ಕರೆಯುತಿದೆ ಇಂದು
ಹಬ್ಬದ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೊರಡುವ ಎಂದು

ಮುಂಜಾವಿನ ನಸುಕಿನಲೇ ನಾ ಹತ್ತಿದೆ ರೈಲು
ಕಾಯಲಾರೆ ನಾ ಮನೆಯವರನು ನೋಡಲು

ಬೆಳಗಿನ ಆಹ್ಲಾದದಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ರೈಲಿನ ಪಯಣ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದೇ ನಮ್ಮೂರಿನ ಋಣ

ಪಯಣದ ಹಾದಿಯಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳು
ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಳಿಸುವವು ವಿರಹದ ಭಾರಗಳ

ಊರು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಕರೆಯಿತು ಎನ್ನ ಒಲುಮೆ
ಊರನು ತಲುಪಿದೊಡೆ ನಾ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ

ಕೈ-ಚೀಲವ ಹೊತ್ತು ನಾ ಹಾಕಿದೆ ಸರ ಸರ ಹೆಜ್ಜೆ
ನನಗೂ ಇಹುವುದು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆ

ಮನೆಯಲಿ ಕಾದಿಹರು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ
ನಾ ಬಂದು ಒತ್ತುವ ಆ ಕರೆಘಂಟೆಯ ಸದ್ದಿಗಾಗಿ

- ತೇಜಸ್ವಿ .ಎ .ಸಿ

0 comments:

Post a Comment