ಕಾವ್ಯಧಾರೆ

on Tuesday, November 1, 2011

  ಕಾವ್ಯಧಾರೆ

  ಒಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕವಿಯ
  ಒಳಗಿನ ಸೃಜನತೆಯ ಬಳಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆಯ ಸವಿಯ

  ಆ ಸವಿ ರುಚಿಯ ಅನುಭವಿಸುವ ಚಪಲ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ
  ಅನುಭವದ ಮಾಧುರ್ಯವ ಮೆಲ್ಲುವ ಆಸೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ

  ಮನದೊಡಲಿನ ಲೋಕಕೆ ಬೆಳೆಸುವೆ ನನ್ನ ಪಯಣವ
  ಹಲವು ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾ ಪಡೆವೆ ಮುದವ

  ನನ್ನೊಳಗಿನ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಮಾತಾಗಿ ಉಲಿಯಲಿ
  ಅನುಭವದ ಸವಿಯನು ಭಾಷೆಯ ರೂಪದಲಿ ಹರಡಲಿ

  ಕಾವ್ಯದ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು
  ನಿನ್ನ ಕಂಪನು ಪಸರಿಸಿ ಮನವ ತಿಳಿಗೊಳುಸುವೆನು

  ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಮೆರುಗಿನೊಡೆ ನಿನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವೆ
  ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯೊಡು ನಿನ್ನ ಆಲಂಗಿಸುವೆ

  ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆವೆ ನಾ ಸಂತಸವ 
  ಕಾವ್ಯಧಾರೆಯಲಿ ಉಣಬಡಿಸುವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಸವ

 - ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment