ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಸೆ

on Tuesday, March 27, 2012

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಸೆ

 ನಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು ನಡೆಯಲಾಗದು ನನಗೆ
 ಓಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬುವ ಆಸೆ ಎನಗೆ

 ಕೆಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಕ್ರಮಿಸಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು
 ಸೌಂದರ್ಯವ ಸವಿಯುತ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಲ್ಲಲೇನು?

 ನನ್ನೀ ವರ್ತನೆಯ ಗಮನಿಸುವರೆಂಬ ಭಯವೆನಗೆ
 ಆದರೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಆ ಘಳಿಗೆ

 ಒಂದು ದಿನದಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದರು ತೀರದು ದಾಹ
 ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಗಾಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ನನ್ನೀ ಮೋಹ

 ಕಚೇರಿಯ ಒಳಗಿದ್ದರೂ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ
 ಮಳಿಗೆಯೊಳು ಖರೀದಿಗೆ ನಿಂತರು ಅದರದೇ ಧ್ಯಾನ

 ಹೆಂಡತಿಯೊಡು ಬೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯಿತು ನಾನು
 ಹಾಗಂತ ನನ್ನ ಆಸೆಯ ಕೂಸನು ಬಿಡಲಾಯಿತೇನು

 ಶುರುವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾರು ನೋಡುವ ಚಟ 
 ಖರೀದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಶೆವ್ರೋಲೆಟ್ ಬೀಟ್       

 - ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment