ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯ ಹುಡುಕಾಟ

on Tuesday, January 12, 2010

ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯ ಹುಡುಕಾಟ

ಕಾಲವು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ
ಓಡಾಡಲು ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ಹುಡುಕುವೆ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯನು
ನಿಜ ಮಾಡುವೆ ಬರಿಗನಸಿನ ನಿನ್ನೆಯನು

ಹುಡುಕುತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕನ್ಯೆಯನು
ಕಂಡೆ ನಾ ಸೃಷ್ಠಿಯ ನಿಯಮವನು
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂಬ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆ
ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಪನೆ

ಹೊಸ ಹೊಸ ಊರು ತಿರುಗುತ
ಬಗೆ ಬಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ
ಹಿಂದಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಬಾತು
ಆಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ ಬಿಸ್ಕತ್ತು

ಮಜವಾಗಿದೆ ಹುಡುಕುವ ಆಟ
ಆಗಿದೆ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪಾಠ
ಇರುವುದೊಂದೇ ಜೀವನದಲಿ ಅವಕಾಶ
ಎಣಿಸುತ ಕೂರಲಾರೆ ನಾ ಮೀನ-ಮೇಷ

ನಿಜ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನೆಯ ಕನಸನ್ನು
ಹುಡುಕುವೆ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯನು
ನನಗಿದೆ ನನ್ನ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜಿ
ಮಾಡಲೊಲ್ಲೆ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ.

- ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment