ಮೋಜಿನ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ

on Thursday, April 22, 2010

ಮೋಜಿನ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ


ಮುಗಿಯಿತು ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ

ಧರೆಯಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗೆ
ಮಕ್ಕಳು ನೆನೆವರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳ ಬಗೆ

ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಆಡುವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟು
ಆಟವೆಂದರೆ ಓಡುವರಿವರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು

ಊರಿನ ಕೆರೆ, ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಡುವರು ಈಜು
ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಡೆಯರು ಇವರುಗಳ ಮೋಜು

ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುವರು ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಊರಿಗೆ
ತಡೆ ಹಾಕಲಾದೀತೇ ಇವರುಗಳ ಓಟದ ದಾರಿಗೆ

ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವರೇ ಇವರು
ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ನೆನೆವ ಹೊಸ ಆಟ ಆಡುವರು

ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸೇರುವರು ನಗರದ ಮಕ್ಕಳು
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಶಿಬಿರ ಮಾಡುವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೈಕಳು

ಕುಂಟಾಪಿಲ್ಲೆ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಕೊ ಕೋ, ಮರಕೋತಿ, ಬುಗುರಿ
ಗೋಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟು, ಚಿನ್ನಿದಾಂಡು, ಚೌಕಬಾರಾ, ಲಗೋರಿ

ಚಿತ್ರ, ಸೈಕಲ್, ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ
ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿತು ನಲಿಯುವರು, ಗಳಿಸಿ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ

ಈ ದಿನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ
ಕಲಿತು, ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ನೀವುಗಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ

- ತೇಜಸ್ವಿ .ಎ. ಸಿ

0 comments:

Post a Comment