ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೆ

on Thursday, April 29, 2010

ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೆ

ಚಿಂಟು ಕೇಳಿದ ಕೇಕು
ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು

ಮಾಡೋಣ ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೆ
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ

ತರೋಣ ದೊಡ್ಡ ಕೇಕು
ಈಗ ಮಿಠಾಯಿ ಸಾಕು

ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತಡೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ
ಈಗಲೇ ಕೇಕು ಬೇಕಲ್ಲ

ಚಿಂಟುವಿನ ಹಠ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ
ಕೊನೆಗೂ ಕೇಕು ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ

ಚಿಂಟು ಕುಣಿದು ಕೇಕು ತಿಂದ
ದಿನಾ ಬರ್ತಡೆ ಬರಲಿ ಎಂದ

- ತೇಜಸ್ವಿ. ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment