ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದಿರ

on Friday, August 20, 2010

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದಿರ

ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲಿ
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಬ್ಬಿನ ಬಾನಂಗಳದಲಿ
ತನ್ನ ಪಾಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಬರುತ್ತಲಿದ್ದ

ನಸುಗೆಂಪ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನೇಸರ
ಆಗಸದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವ ಚೆಲ್ಲಿ
ಬರುವ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದ

ನೇಸರನೆ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಂತೆ
ಆತ ಹೊರಡುತ್ತಲೇ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ
ಹೊರಟವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ

ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಹೊರಟ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೆಂಪು
ಆಗಸದಲಿ ತೋರಣವಾಗಿ, ಬರುವ ಚಂದಿರನ
ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತೀತ್ತು

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯು ಎಲ್ಲೆಡೆಯು ಆವರಿಸಿ
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದಿರನು ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುವೆ
ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು

ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಲೇ ತೆರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು
ತನ್ನದೇ ಆದ ಇರುಳಿನ ಹೊಸ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತು
ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ರೂಪ ನನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು

- ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment