ಮೊಳಗಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ

on Monday, August 30, 2010

  ಮೊಳಗಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ
  
  ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದೊಡನೆ ನಾ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಒಡನಾಟ
  ನನಗಿಂದು ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಮಾಟ

  ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣುವೆನು ಅನುರಾಗ
  ಅದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಅನುಬಂಧವೀಗ

  ಕನ್ನಡ ಎನಗೆ ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿನ ಉಸಿರಿನಷ್ಟೇ ಸರಾಗ
  ಕನ್ನಡಕೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವೇಗ

  ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದಷ್ಟೆ ಸಹಜ
  ಹೃದಯದಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಹೆನು ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ

  ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಸಿಗುವ ತಲ್ಲೀನತೆ
  ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಓದು ಹಾಗು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ

  ಕನ್ನಡಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಂಬು ಇಳೀ ದೀರ್ಘ ಒತ್ತು
  ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಪತ್ತು

  ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕ
  ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ

  ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತರೋಣ ಕನ್ನಡ ಬಳಸುವ ಆಚರಣೆ
  ಎಲ್ಲರ ಮನಕೆ ನೀಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಬಳಸುವ ಪ್ರೇರಣೆ

  ಭಗವಂತನೇ ವರವಾಗಿ ನೀಡಿಹನು ನಾಡಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ
  ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸುಗಂಧ

  ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸಿಹಿಯಿಂದಲೇ ಹಂಚುವೆವು ಪ್ರೀತಿ
  ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೊಳಗಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ

  - ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

1 comments:

ಮಹೇಶ. ಎಮ್. ಆರ್ said...

ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಕವಿತೆ.

Post a Comment