ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ

on Friday, May 21, 2010

ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ

ಹುಡುಗರು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದರು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮರುಕ್ಷಣ

ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಬಾರಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರು ಹಿಡಿದರು ನಗರದ ದಾರಿ

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಕೊಂಡು ರೈಲಿನ ಟಿಕೇಟು
ನಡೆದರು ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು

ಹುಡುಗರು ಸೇರಿ ಪಡೆದರು ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಮನೆ
ಅವಿವಾಹಿತರ ಮನೆಯ ಹುಡು’ಕಾಟಕ್ಕೆ’ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕೊನೆ

ಹುಡುಗರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಒಬ್ಬಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಟೊಂಕ

ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಂಡಿ ಊಟವ ಪಡೆಯುವುದು ಆಗಿತ್ತು ದುಸ್ತರ
ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಈ ತರಹ

ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ಕಲಿಯಲು ಸೇರಿದರು ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸುಗಳು
ಕೋರ್ಸುಗಳ ಮಾಡುತ ಕೊಟ್ಟರು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳು

ಕೊನೆಗೂ ಸಿಗುತ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಕರೆ
ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಪೋಷಕರ ಕನಸಾಯಿತು ಖರೆ

- ತೇಜಸ್ವಿ.ಎ.ಸಿ

0 comments:

Post a Comment