ಕಾರು ಬಾರು

on Friday, May 28, 2010

  ಕಾರು ಬಾರು

  ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಾಕೆನಿಸಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು
  ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿತು ಒಂದು ಕಾರು

  ಕಾರು ಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರೆ ಕಂಡಿತು ಹಲವು ಬಗೆ
  ಎ ಸಿ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ

  ವಿಧ ವಿಧ ಸಲಹೆಗಳನಿತ್ತರು ಅನುಭವಿ ಸ್ನೇಹಿತರು
  ವಿವಿಧ ಸಲಹೆಗಳ ಹೇಳಿ ದ್ವಂದ್ವದಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು

  ಮನೆಯಿಂದ ಬರಿತ್ತಿತ್ತು ಐಶಾರಮಿ ಕಾರಿನ ಬೇಡಿಕೆ
  ಆಗಲು ಒಲ್ಲದೆಂದು ಹೇಳಿತು ಕಾಸು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಮಡಿಕೆ

  ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
  ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು

  ನನ್ನ ಜೇಬಿಗಿಡಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿತು ಒಮ್ಮೆ
  ಇರೋದು ಒಂದು ಜೀವನ ರಾಜಿ ಏಕೆ ಎಂದಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

  ನಾನು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಪೇಚಿಗೆ
  ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಬರ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ ಆಚೆಗೆ

  ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ಹಣ ಕೂಡಿಸೋಣ ಎಂದೇಳಿತು ಯೋಚನೆ
  ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದೆ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ

  - ತೇಜಸ್ವಿ . ಎ. ಸಿ

0 comments:

Post a Comment